ZÁŘÍ 2004   |   ŘÍJEN 2004   |   LISTOPAD 2004   |   PROSINEC 2004   |   LEDEN 2005   |  

ÚNOR 2005   |   BŘEZEN 2005   |   DUBEN 2005   |   KVĚTEN 2005   |   ČERVEN 2005   |  

ZÁŘÍ 2005   |   ŘÍJEN 2005   |   LISTOPAD 2005   |   PROSINEC 2005   |   LEDEN 2006   |  

ARCHIV - PROSINEC 2005
23. 12. 2005
VÁNOČNÍ NADÍLKA PRO ZVÍŘÁTKA
V pátek 23. prosince jsme se s hrstkou studentů naší školy, kteří si v předvánočním shonu udělali čas na procházku přírodou, vydali na poslední akci turistického kroužku v tomto roce. Od zámeckého parku, kde jsme nakrmili kachny a labutě, jsme pokračovali přes park kolem kláštereckých pramenů, směrem k hradu Šumná. Nestoupali jsme nahoru na zříceninu, ale našli jsme v lese příhodné místo pro nadílku lesním zvířátkům. Obešli jsme kopec, přešli nad hlavní silnic a vrátili se do Klášterce ve směru od Klášterecké Jeseně.


Jana Balejová
22. 12. 2005
VÁNOČNÍ AKADEMIE
Ve čtvrtek se v Kulturním domě v Klášterci nad Ohří konala již tradiční vánoční akademie studentů GSOŠ. Akademii letos organizovala třída septima s Mgr. Janem Zachem. Celým dopoledním programem provázela dvojice moderátorů - Lenka Bílková a Jakub Mojžíšek, asistovali i ostatní studenti septimy. Níže několik momentek z vystoupení různých tříd.


Ing. Soňa Kolaříková
21. 12. 2005
VÁNOČNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Vánoční volejbalový turnaj má již svého vítěze. Výsledková listina po dlouhých bojích: 1. místo - oktáva, 2. místo - kvinta, 3. místo - septima, 4. místo - sexta, 5. místo - I.S, 7. místo III.S.


Mgr. Valentina Kuchařová
20. 12. 2005
FILMOVÝ KLUB
V úterý 20. 12. 2005 se konala letošní poslední projekce dokumentárních filmů v rámci FK Jeden svět na školách. Tématem prosincového FK byly ženy a jejich problémy. Promítal se snímek Heleny Třeštíkové Ženy a drogy z cyklu Když musíš, tak musíš. Následovala beseda s hosty projekce z K-centra.


Ing. Soňa Kolaříková
20. 12. 2005
VÁNOČNÍ RECITAČNÍ SOUTĚŽ
V úterý 20. 12. 2005 proběhlo školní kolo Vánoční recitační soutěže. Na předních místech se umístili: V 1. kategorii (prima – kvarta): 1. místo: Kateřina Koritárová (prima) s básní Malíř jménem podzimek, 2. místo: Kristýna Knapová (prima) s básní Vodník od K. J. Erbena, 3. místo: Šárka Kohoutová (prima) rovněž s básní Vodník. Ve 2. kategorii (kvinta – oktáva, 1.G – 4.G, 1.S – 4.S): 1. místo: Kamila Šubertová (2.S) s monologem Romea z Romea a Julie od W. Shakespeara, 2. místo: Lenka Kohlenbergerová (2.S) s básní Šeherezáda od F. Hrubína, 3. místo: Mirka Buchtová (2.S) s monologem Lakomce od Moliera. Zvláštní cenu udělila porota také Denise Jedličkové (2.S) za monolog Julie, který doplňoval vítězný přednes Kamily Šubertové. Všem účastníkům recitační soutěže děkujeme.
Mgr. Eva Švajcrová
16. 12. 2005
STUŽKOVACÍ VEČÍREK 4.G
V pátek 16. prosince 2005 se v restauraci Slavie v Klášterci nad Ohří konal stužkovací večírek 4.G.
ředitelství školy
15. 12. 2005
ADVENT
Vánoce se nezadržitelně blíží. A je to poznat i na výzdobě některých tříd nebo společných prostor školy. Například studenti primy připravili v hodinách výtvarné výchovy pod vedením Mgr. Davida Kodytka pohyblivý betlém. Studenti SOŠ ozdobili vánoční strom ve vestibulu školy ozdobami, které vyráběli v předmětech pedagogika volného času a výtvarná výchova.


Soňa Kolaříková
14. 12. 2005
VÁNOČNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Tento týden probíhali nadále zápasy mezi jednotlivými třídami v rámci vánočního volejbalového turnaje. Na fotografiích několik momentek z jednotlivých utkání.
Mgr. Valentina Kuchařová
13. 12. 2005
MIKULÁŠSKÉ PLAVÁNÍ
V pátek 9. prosince se na 1. ZŠ v Klášterci nad Ohří konala plavecká štafeta kláštereckých škol. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, studenti naší školy startovali ve druhé kategorii - žáci 6. až 9. tříd. V závodě na 30 x 50 m obsadili 4. místo. Podrobnosti a fotografie na stránkách 1.ZŠ Klášterec
Mgr. Táňa Eliášová
12. 12. 2005
SOCRATES - 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ
Ve dnech 6. – 9. 12. 2005 se uskutečnilo druhé pracovní setkání projektu Socrates – Kořeny ve školním roce 2005 – 2006. Do německého Geithainu se vydala pracovní skupina ve složení Monika Zebischová, Irena Havránková (3. G), Martina Podběhlá a Michaela Mlejnková (sexta), Mgr. Liesbet Cvrčková a Mgr. Šárka Vajdečková.


Studentky byly ubytovány u svých německých spolužáků přímo v rodinách a mohly tak poznat, jak naši sousedé tráví období Adventu. Protože setkání bylo pracovní, mělo pro nás geihainské gymnázium připraven pestrý program. Jeho součástí byla samozřejmě prezentace dosavadní práce všech zúčastněných škol. Naše škola seznámila ostatní s našimi internetovými stránkami, které pro nás upravuje Petr Messner (oktáva) a také s plány do dalšího období (průzkum zájmu studentů jednotlivých zemí o hudbu, který zpracovává Monika Zebischová). Velký úspěch sklidila projekce filmu o návštěvě rodiště Bedřicha Smetany – Litomyšle. Tento film je prací studenta Karla Poláka (4. G). Byly předány návrhy na pohlednice a zvítězila práce studentek ze třídy kvarta – A. Kolaříkové a M. Píckové. Velký zážitkem byla návštěva města Lipsko, které svou výzdobou a atmosférou připomínalo návštěvníkům, že Vánoce se skutečně blíží. Pod vedení zkušené průvodkyně jsme si prohlédli celé město a seznámili se s místy, která jsou spojena s německou hudbou. Např. jsme navštívili Thomaskirche, působiště světoznámého hudebního skladatele J. S. Bacha. Nejen pro všechny hosty, ale i pro německé studenty byl připraven konzert chlapecké rockové skupiny z Geithainu Funkestoss. Dále jsme shlédli hudební vystoupení několika německých studentů a studentského sboru. Zazněly jak německé lidové písně, tak hity v angličtině. Na závěr vystoupení zazněla hymna Evropské unie Óda na radost. Celé setkání proběhlo ve velmi milé atmosféře. Další se uskuteční v březnu 2006 v italském Fermu.
Mgr. Š. Vajdečková, foto – Mgr. L. Cvrčková
9. 12. 2005
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA NA ZVŠ
Studenti třídy III.S, kteří se Zvláštní školou v Klášterci nad Ohří spolu pracují již třetím rokem, nemohli zapomenout na jednu z nejhezčích tradic předvánočního času – Mikulášskou besídku. Dne 9. prosince 2005 celý studentský kolektiv i se svou třídní profesorkou Mgr. Evou Sadílkovou zavítal mezi děti do této školy. Mikuláš a jeho doprovod byl sice těmi menšími přijat s rozpaky a trochou obav, ale všem se náramně líbilo zábavné dopoledne, které studenti připravili pro své „svěřence“ v tělo cvičně ZvŠ. Soutěže pěvecké, soutěže na prověření postřehu, bystrosti i mrštnosti rozzářily dětské oči stejně jako balíčky plné sladkostí, které studenti všem dětem donesli. Domů se pak všichni (studenti i děti) rozcházeli neradi, ale s ohromnou radostí v srdcích.

III.S
9. 12. 2005
VÁNOČNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Protože je na naší škole jedním z nejoblíbenějších sportů volejbal, uspořádali jsme vánoční turnaj mezi jednotlivými třídami. Jednotlivá utkání mezi sebou postupně sehrají zástupci tříd, kteří se účastní nepovinného předmětu sportovní hry. Jsou to zástupci tříd sexta, II.G, septima, kvinta, oktáva, I.S a III.S. Vítěz bude vyhlášen na vánoční akademii, odkud si zároveň odnese pohár a odměnu. Ostatní družstva také nepřijdou zkrátka. Ježíšek naděluje všem!
Mgr. Valentina Kuchařová
9. 12. 2005
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA NA ZVŠ
V pátek 9. 12. 2005 proběhne Mikulášská nadílka v rámci projektu SRDCE NA DLANI ve Zvláštní škole v Klášterci nad Ohří. Mikuláše s čerty sehrají studenti 3. S, kteří si pro děti připravili také různé soutěže a hry. Vedoucí akce je Mgr. Eva Sadílková. Dárky zhotovili studenti 4. S v rámci hodin pedagogiky volného času. Další drobné ceny pro vítěze soutěží zajišťují studenti 3. S.

Podrobnosti o projektu SRDCE NA DLANI najdete pod odkazem projekty
(v pravém navigačním pruhu).


Ing. Lenka Vondrašová
8. 12. 2005
BASKETBAL
8. prosince 2005 se chlapecké basketbalové družstvo ve složení Matoušek, Halász, Kuchař, Novotný, Marvan, Jaroš, Cvrček zúčastnilo okresního kola ve basketbalu. Vítezstvím si zajistilo postup do krajského kola.
Mgr. Valentina Kuchařová
8. 12. 2005
FLORBAL - DÍVKY
8. prosince 2005 se dívčí florbalové družstvo ve složení Mórová, Vytvarová, Kalinová, Gorischová, Rabštejnková, Vrtalová, Englová, Švestková, Drozdová zúčastnilo okresního kola ve florbale. Děvčata obsadila 4. místo ve skupině.
Mgr. Valentina Kuchařová
7. 12. 2005
STUDENTI VERSUS UČITELÉ
Studenti tříd, kteří zvítězili na sportovním dni konaném tradičně před koncem školního roku získali za odměnu také možnost utkat se před vánoci s družstvem učitelů ve volejbale. Zápasy mezi studenty čtvrtých ročníků SOŠ a gymnázia proběhly ve středu 7. prosinec. Výsledky zápasů: 4.S versus učitelé 0:2, oktáva versus učitelé 1:1Mgr. Valentina Kuchařová
7. 12. 2005
PŘEDNÁŠKA O AIDS
Ve středu se studenti 1.G a kvinty zúčastnili dvouhodinové přednášky s praktickými ukázkami a besedou o nebezpečí viru HIV, jeho šíření a prevenci AIDS. Přednášku pro studenty připravil Mgr. Milan Šafařík z chomutovské AIDS poradny.


Ing. Soňa Kolaříková
6. 12. 2005
FLORBAL
V úterý 6. prosince 2005 se florbalové družstvo ve složení Putyera, Gabriel, Chocholáč, Hlaváč, Kovář, Kunc, Lakatoš, Matějček, Pařízek a Vajdečka zúčastnilo okresního finále starších žáků IV. kategorie. Turnaje se účastnilo 22 škol. Naše družstvo si svým vítězstvím zajistilo postup do krajského kola.
Ing. Zdeněk Klusák
6. 12. 2005
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
Vánoční zpívání - akce v rámci projektu SRDCE NA DLANI - proběhla od 9.30 v Domově důchodců v Klášterci nad Ohří. Studenti 1. S a 2. S pod vedením p. učitelky M. Dlouhé připravili a secvičili pásmo vánočních koled, známých lidových písní i nejznámějších dechovek, se kterými potěšili zdejší seniory. Na závěr rozdali obyvatelům domova drobné vánoční dárky, které vyrobili studenti 4. S pod vedením Mgr. O. Vydrové.
Ing. Lenka Vondrašová
6.- 9. 12. 2005
SOCRATES - PRACOVNÍ SETKÁNÍ
Ve dnech 6. – 9. 12. 2005 se uskuteční pracovní setkání projektu Socrates – Kořeny. Setkání proběhne v německém Geithainu a zúčastní se ho všechny partnerské školy. Naši školu tentokrát zastupují studentky Eva Jílková (oktáva), Michaela Mlejnková (sexta), Martina Podběhlá (sexta) a Monika Zebischová (3. G). Pedagogický doprovod zajišťují Mgr. Liesbet Cvrčková a Mgr. Šárka Vajdečková.
Mgr. Šárka Vajdečková
5. 12. 2005
SRDÍČKOVÝ DEN
Dne 5. 12. 2005 proběhne tradiční srdíčkový den. Studenti třídy 4. S budou prodávat kulaté magnetky s motivy zvířátek a logem občanského sdružení Život dětem. Koupí těchto magnetek se přispívá na dětská oddělení nemocnic v ČR.

Ing. Lenka Vondrašová
1. 12. 2005
VÝCHODNÍ AFRIKA - ČERNÝ KLENOT
Studenti gymnázia se 5. a 6. vyučovací hodinu zúčastnili zeměpisného pořadu o východní Africe.
ředitelství školy