Gymnázium a Střední odborná škola

Pedagogický sbor ve šk. roce 2016 - 17

 
  Mgr. Abiadová Martina
abiadovam@gymkl.cz
tř.uč. 1. S
Ps,Ped,Pspt,
Som,Osv,Vkz,
cvPP,
  Mgr. Bartůňková Martina
bartunkovam@gymkl.cz
tř. uč. kvinty
Zm, Tv
  Mgr. Bernardová Eliška
bernardovae@gymkl.cz
tř.uč. 4. S
NJ, ČJ
  Mgr. Cvrčková Liesbet
cvrckoval@gymkl.cz
zástupce
ředitele
ČJ, NJ
  Ing. Eichlerová Dagmar
eichlerovad@gymkl.cz
tř.uč. primy
Bi, Hv
  Ing. Foltýnová Šárka
foltynovas@gymkl.cz

tř.uč. 2. G
AJ, Ch
  Mgr. Havránková Jitka
havrankovaj@gymkl.cz
tř.uč. 1. G
NJ, ČJ
  Mgr. Jabůrková Zuzana
externí pracovník
 Tv
  Mgr. Kalauzová Věra
kalauzovav@gymkl.cz
zástupce
ředitele
Ma, Zm
  Mgr. Klementová Irena
klementovai@gymkl.cz
vých. poradce,
tř. uč. 4. G
ČJ, Dj
  Mgr. Kocábová Eva
kocabovae@gymkl.cz
 tř. uč. sekundy
Čj, Vo 
  Mgr. Kodytek David
kodytekd@gymkl.cz
- - - - -
Dj, Vv
  Mgr. Kolaříková Soňa
kolarikovas@gymkl.cz
IVT, Avt   Mgr. Kouba Alexandr
koubaa@gymkl.cz
ICT koordinátor
IVT, Avt
  Mgr. Koubová Miloslava
koubovam@gymkl.cz
- - - - -
AJ, Ajk, Vv
  Ing. KOVANDOVÁ Jaroslava
kovandovaj@gymkl.cz
ředitelka
Bi, Ch
  Mgr. Kuchařová Valentina
kucharovav@gymkl.cz
- - - - -
Tv
  Mgr. Marková Hana
markovah@gymkl.cz
 - - - - -
ČJ, VKo, On
  Matějček Václav
externí pracovník
IVT
   Mgr. Pauknerová Petra
pauknerovap@gymkl.cz
na MD
  Ing. Pešoutová Lenka
pesoutoval@gymkl.cz
na MD   Pollaková Jaroslava
jarka.pollakova@sezam.cz

asistent
pedagoga
  Mgr. Popelková Ivana
popelkovai@gymkl.cz
- - - - -
Ma, Ch
  Ing. Rauscherová Jana
rauscherovaj@gymkl.cz
  tř. uč. 3. S
Ma, P, Ek, Vf
  Mgr. Řízková Pavlína
rizkovap@gymkl.cz
na MD   Mgr. Sadílková Eva
sadilkovae@gymkl.cz
tř.uč. sexty
ČJ, NJ
  Mgr. Tropková Zdena
tropkovaz@gymkl.cz
tř. uč. 3. G
Aj, Ajk, Ma
  Mgr. Tuhá Hana
tuhah@gymkl.cz
na MD
  Mgr. Uzsáková Drahuše
uzsakovad@gymkl.cz
 - - - - -
AJ, ČJ
  Mgr. Vajdečková Šárka
vajdeckovas@gymkl.cz
tř. uč. kvarty
NJ, Njk, RJ, SZ,
semZSV, VkO
  Bc. Vodochodská Petra
vodochodskap@gymkl.cz
- - - - -
Bi, IVT
   Ing. Voříšek Jan
vorisekj@gymkl.cz
- - - - -
Ma, Ch, ZPV
  Mgr. Votavová Jana
votavovaj@gymkl.cz
tř.uč 2. S
odb. předměty SOŠ
  Mgr. Zahálková Michaela
nackovam@gymkl.cz
 tř. uč. tercie
(AJ, ČJ)
  Mgr. Zach Jan
zachj@gymkl.cz
tř. uč. septimy
Fy
   Mgr. Živnůstka Vojtěch
zivnustkav@gymkl.cz
tř. uč. oktávy
Zm, ZSV, Tv

Legenda: (abecedně)

Adm
AJ
AJk
Avt
Bi
Bis
ČJ
Dj
Djs
Ek
Fy
Hv
Ch
Inf
Ikt
Administrativa
Anglický jazyk
Anglický jazyk - konverzace
Aplikovaná výp. technika
Biologie
seminář biologie
Český jazyk
Dějepis
seminář dějepisu
Ekonomika
Fyzika
Hudební výchova
Chemie
Informatika
Informační a komunikační tech.
Ma
Mdv
Mas
NJ
NJk
On
Ok
Osv
Osvcv
Ov
P
Pcv
Peč
Ped
Ps
Matematika
mediální a dramatická výchova
seminář matematiky
Německý jazyk
Německý jazyk - konverzace
Občanská nauka
Obchodní korespondence
Osobnostní výchova
Osobnostní výchova - cvičení
Občanská výchova
Právo
cvič. z pedag. a psychologie
Pečovatelství
Pedagogika
Psychologie
Pspt
Pvč
Socpat

Som
Spo
Spč
Sz
Tv
Vf
Vv
Zm
Zpv
Zs
ZSsv
Psychopatologie
Pedag. volného času
Sociální patologie
Somatologie
Sociální politika
Sociální péče
Sociální zabezpečení
Tělesná výchova
Veřejné finance
Výtvarná výchova
Zeměpis
Základy přírodních věd
Společenskovědní základ
Základy spol. věd
 
CMS & HTML © Ing. Martin Žaloudek | Design Roman Novotný
© Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří