Gymnázium a Střední odborná škola

Sdružení přátel GSOŠ

Od dubna 2014 došlo ke změně názvu a organizační struktury sdružení
Klášterečtí maturanti na Sdružení přátel GSOŠ Klášterec nad Ohří.

 

Statutárním orgánem je výbor.

členové výboru:
předseda - Mgr. Věra Kalauzová
místopředseda - Mgr. Jitka Havránková
hospodář - Jaroslava Vaněčková
Děkujeme všem zákonným zástupcům, zletilým žákům a sponzorům
za jejich finanční podporu.
Bankovní účet 213 564 598/0600, vedený u MONETA Money Bank, a.s.,
variabilní symbol: číslo třídy
Variabilní symboly tříd jsou uvedeny v příloze níže.

Stanovy jsou v příloze níže. Formuláře sponzorských smluv viz níže

Plán čerpání finančních prostředků pro rok 2014/15, pro rok 2015/16 a čerpání finanč. prostředků ve šk. roce 204-15 je v příloze níže.

Přiložené dokumenty

 
 
CMS & HTML © Ing. Martin Žaloudek | Design Roman Novotný
© Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří