Gymnázium a Střední odborná škola

Roční plán

 

Roční plán akcí ve školním roce 2016-17

Roční plány 2016-2017 jednotlivých vzdělávacích sekcí v příloze

Roční plán akcí ve školním roce 2016-17 (také v příloze)

Září:
19. - 23.9. Geologický kurz  nahrazuje výuku geologie, která je stanovena rámcovými vzdělávacími plány. Součástí kurzu je klasická výuka geologie, laboratorní práce, exkurze, přednáška geologa. Kurz je určen pro žáky kvinty a I.G
21.9. . Setkání se žáky z partnerské školy z Großrückerswalde – Hry bez hranic. Kurz je určen pro žáky kvarty a sexty

Říjen:
Holandský projekt „Culture in a Slide"
Akce se bude konat 10.-11.10 a  jedná se o dvoudenní mezinárodní projekt s partnerskou střední školou Griftland College z Holandska. Je zaměřený na komunikaci v cizím jazyce. Projekt zahrnuje také kulturní program a vytváření společných prezentací.
Cena: Akce je zdarma, každý student musí pouze donést malé pohoštění.
Třídy: sexta, septima, II.G, III.G

Přírodovědný den se koná dne 25.10.2016. Každá třída dle níže uvedeného rozpisu se zúčastní níže uvedených exkurzí.
Prima -  Planetárium Most ( Mgr.Zach)
Sekunda – Podmořský svět ( Bc.Eichlerová)
Tercie – Sklárna Moser, Hrad Loket( Mgr.Živnůstka)
Kvarta -  Sklárna Moser, Hrad Loket( Mgr.Živnůstka)
I. ročníky – Praha ( sl.Vodochodská)
II. ročníky -ZOO Praha (Foltýnová)
III. ročníky -Hygiena Drážďany ( Ing.Kovandová)
IV. ročníky -Planetárium a Hvězdárna Most ( Mgr.Zach)
I.S – Dům Důchodců Klášterec nad Ohří
II.S – K-centrum Chomutov
III.S – První pomoc
IV.S – Nemocnice Kadaň

Listopad:
Pokusy z chemie pro školy
Akci organizují studenti z chemického kroužku pod vedením ing. Š. Foltýnové a jedná se ukázky chemických pokusů určených žákům místních základních škol. Cílem této akce je přiblížit chemie žákům zábavnou formou.


Prosinec:
9.12. Magická škola je určená žákům pátých ročníků  základních škol. Jedná se o páteční večer plný soutěží, zábavných úkolů a strašidelných stezek.

 Exkurze do Drážďan – poznáváme německy mluvící země, jejich tradice a zvyky
náplň exkurze: Hygiene – Museum a Weihnachtsmarkt
Celoškolní akce: dle zájmu studentů
Cena: 400Kč

Vánoční akademie
Jedná se o celoškolní akce, kde každá třída představí svá vystoupení na zvolené téma. Organizátory této akce jsou 3. ročníky gymnázia pod vedením třídních učitelů.


Leden:
6.1. Vánoční kometa

15.-20.1. Lyžařský kurz
Každý rok se koná pro studenty 2. ročníků a sekundy lyžařský kurz, během kterého si na své přijdou jak začínající tak i zkušení lyžaři. Kurz se pořádá ve ski areálu Klínovec nebo Boží Dar v závislosti na aktuální nabídce ubytování.  Cena kurzu je 4 500,-Kč.

19.1.2017 Den otevřených dveří – Repríza vánoční akademie

Okresní kolo olympiády v německém jazyce


Únor:
Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce

Březen:
27.-31.3. Anglický týden s rodilými mluvčími
Koná se obvykle v březnu. Jedná se o týden výuky angličtiny s rodilými mluvčími, celkem jde o 15 vyučovacích hodin. Studenti obdrží certifikát a mají jedinečnou možnost komunikovat celý týden pouze v angličtině a zdokonalit tak svůj jazykový projev. Jedná se o formu přípravy k státní maturitní zkoušce.
Žáci nižšího gymnázia a první ročníky
Cena: cca 650 Kč/týden/15 vyučovacích hodin

Výměnný program studentů 2. a 3. ročníků – Letos podruhé proběhne výměnný pobyt studentů mezi naším gymnáziem a partnerskou střední školou z holandského Soestu. Do projektu bude zapojeno 10-20 studentů (dle zájmu).
Cena: Student si hradí pouze cestu a kapesné. (Bude se lišit v závislosti na výši sponzorských darů.), cca 2 000 Kč/osoba

18.3. Ples absolventů

Duben:
Zájezd do Anglie
Jednou za dva roky pořádáme vzdělávací zájezd do Anglie, tentokrát bude zřejmě tematický, tj. „Po stopách Harryho Pottera“. Bude nabídnut žákům celé školy, ale především na nižším gymnáziu.
Cena: cca 8 000 – 10 000 Kč/8 dní

Majáles

Květen:
Mezinárodní jazykové zkoušky FIT in Deutsch 1, FIT in Deutsch 2 pro děti a
                                Goethe - Zertifikat 1, Goethe – Zertifikat 2 pro dospělé
- pro zájemce
Cena: FIT in Deutsch 1, FIT in Deutsch 2 cca 1 000Kč, Goethe - Zertifikat 1, Goethe – Zertifikat 2 cca 3 000Kč

Maturity 22.5.-2.6.


Červen:
Vodácký kurz je další pravidelnou akcí školy. Vždy v červnu je tato akce určena pro 3. ročníky. Naši vodáci při něm sjíždějí řeku Ohři ze Sokolova do Perštejna. Během cesty  takénavštíví historické město Loket. Přibližná cena kurzu je 1 000,- Kč.

Sportovním dnem každý rok v červnu zakončují studenti školní rok. Třídy se mezi sebou utkávají v různých disciplínách, jakými jsou např. štafetový běh, skok daleký, beachvolejbal, beachfotbal, přehazovaná. Na konci celého dne jsou třídy odměňovány v kategoriích nižší gymnázium, vyšší gymnázium a SOŠ.

Celoročně:

Spolupráce s British Council. Tato spolupráce se týká jazykových cambridgeských zkoušek PET, FCE a CAE, uznávaných po celém světě. Na škole probíhá příprava na tyto zkoušky pod vedením certifikovaného pedagoga. Cena: cca 400-650 Kč/pololetí

Spolupráce s partnerskou školou v Großrückerswalde, těchto akcí se zúčastní zástupci z jejich školy

POZN.: podrobnější informace najdete  v níže uvedených dokumentech

Přiložené dokumenty

 
 
CMS & HTML © Ing. Martin Žaloudek | Design Roman Novotný
© Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří