Gymnázium a Střední odborná škola

Školská rada

Kromě dvou volených členů z řad pedagogů školy a zákonných zástupců žáků školy jsou členy školské rady
další dva zástupci zřizovatele školy.

 

Tyto členy jmenuje zřizovatel školského zařízení.

Zřizovatelem GSOŠ Klášterec nad Ohří je Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02, IČO 70892156 

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY podle výsledků voleb 23. 1. 2015
Zástupci zřizovatele: Zástupci žáků: Zástupci pedagogického sboru:
Eva Bártová
Ing. Veronika Dlouhá
Ing. Brigita Zajíčková*

Mgr. Ivana Popelková
Bc. Dagmar Eichlerová
KONTAKTY
zástupce zřizovatele Eva Bártová medusa77@seznam.cz
zástupce zřizovatele Ing. Veronika Dlouhá dlouha@muklasterec.cz
předsedkyně rady* Ing. Brigita Zajíčková brigitazajickova@gymkl.cz
zástupce nezlet.žáků a studentů    
zástupce pedagogů Mgr. Ivana Popelková popelkovai@gymkl.cz
zástupce pedagogů Bc. Dagmar Eichlerová eichlerovad@gymkl.cz

Oznámení o volbě zástupců do školské rady 1/2015: (příloha 2)

Rodičovský parlament-->>

Výsledky voleb do školské rady 1/2015: (příloha 1)

Přiložené dokumenty

 
 
CMS & HTML © Ing. Martin Žaloudek | Design Roman Novotný
© Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří