Gymnázium a Střední odborná škola

Rozvrhy tříd 2016-2017

 

Rozvrhy jsou také na http://gsoskl.edupage.cz/timetable/view.php?fullscreen=1&

 Začátky a konce hodin
  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
začátek 7:10 h
8:05 h
8:55 h
9:55 h
10:50 h
11:45 h
12:45 h
13:35 h
14:25 h
15:15 h
konec 7:55 h 8:50 h
9:40 h
10:40 h
11:35 h
12:30 h
13:30 h
14:20 h
15:10 h
16:00 h
                     
 rozvrhy   prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva  
                     
 rozvrhy   1.G 1.S 2.G 2.S 3.G 3.S 4.G 4.S  

 Legenda ke zkratkám v rozvrhu: (abecedně)

Adm Administrativa Ma Matematika na gym. Pvč Pedag. volného času
Aj Anglický jazyk Ma Matematika na SOŠ Sdas Sociální dávky a služby
Ajk Anglický jazyk - konverzace Madv Mediální a dramatická výchova Socpat Sociální patologie
Avt Aplikovaná výp. technika Mas Seminář matematiky Socpé Sociální péče
Bi Biologie Nj Německý jazyk Socpol Sociální politika
Bis seminář biologie Njk Německý jazyk - konverzace Soczab Sociální zabezpečení
cvPeč cvičení z péče Ok Obchodní korespondence Som Somatologie
Čj Český jazyk On Občanská nauka SZ Sociální zabezpečení
Dj Dějepis Osv Osobnostní a sociální výchova Tv Tělesná výchova
Evf Ekonomika a veřejné finance Osvcv Osobnostní výchova - cvičení Vko výchova k občanství
Fy Fyzika Ov Občanská výchova Vkz Výchova ke zdraví
Hv Hudební výchova P Právo Vv Výtvarná výchova
Ch Chemie Peč Pečovatelství Zm Zeměpis
ChFs seminář Fy a Ch Ped Pedagogika Zms Zeměpis - seminář
I Informatika Ps Psychologie Zpv Základy přírodních věd
Ikt Informační a komunikační technologie Pscv psychologická cvičení Zsv Základy spol. věd
Is Informatika - seminář Pspat Psychopatologie    

Rozvrh hodin do mobilu

14.10.2016 19:53

 
 
CMS & HTML © Ing. Martin Žaloudek | Design Roman Novotný
© Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří