Gymnázium a Střední odborná škola

Protidrogová prevence a prevence sociálněpatologických jevů

 

Ke stažení (ve formátu doc):

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

Obecné známky užívání návykových látek v dospívání

Na koho se obrátit, když máš nějaký problém?

Při ruce máš: - rodiče
Při ruce máš: - třídního učitele (nebo kteréhokoli jiného učitele)
Při ruce máš: - výchovného poradce
Při ruce máš: - drogového preventistu
Při ruce máš: - školního psychologa

Výchovný poradce - Mgr. Irena Klementová

Konzultační hodiny pro školní rok 2015/2016
pondělí 13.30 - 14.00, čtvrtek 12.30 - 13.30, jiný termín konzultace je možný po předchozí dohodě

Metodik drogové prevence - Mgr. Jana Votavová

Konzultační hodiny: čtvrtek 11:00-12:00 nebo po domluvě

Psychologické poradenství - Mgr. Martina Abiadová

Konzultační hodiny:  po domluvě

Která instituce může pomoci?

Bezplatná právní poradna zaměřená na kyberšikanu a násilí na internetu (od října 2016)
lze využít na www.stokybersikane.cz nebo také telefonicky

Další informace na stránkách  http://genderstudies.cz/cz/stop-kybersikane a také ve videu na YOU TUBE https://youtu.be/dVe4romXigl a ve zkrácené formě https://youtu.be/OBzU91FMLIc.

K - centrum
Věžní 958, Kadaň, tel. 474 335 347
Hálkova 224, Chomutov, tel. 474 652 030

Nízkoprahové zařízení, do kterého může přijít každý, aniž by udal své jméno a může žádat o pomoc. Pracovníci mohou zprostředkovat pomoc s odborníkem (psychologem), nabídnout hygienické služby, poradit v různých otázkách týkajících se užívání drog

Pedagogicko-psychologická poradna
Havlíčkova 269 (budova ZvŠ)
Klášterec nad Ohří
tel. 474 376 164, 474 376 001

Městský úřad
odbor sociálně právní ochrany dětí
(oddělení péče o rodinu a dítě)
Nám. Dr. E. Beneše
Klášterec nad Ohří

Možnost konzultace s psychologem – výchovné problémy, komunikace

 
CMS & HTML © Ing. Martin Žaloudek | Design Roman Novotný
© Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří