Gymnázium a Střední odborná škola

Evropský projekt

 

Od 1. 2. 2012 na škole realizujeme projekt:
Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0048 a je součástí projektu EU peníze středním školám. V rámci projektu tvoříme sady inovativních učebních materiálů převážně v digitální podobě.

 
Od července do prosince 2015 realizujeme na škole projekt
I my chceme poznat Evropu.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0383
Projekt je realizovaný v rámci Výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Cíle programu, oblasti podpory:
Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Globálním cílem prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. Cílem oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání je zvýšení kvality počátečního vzdělávání.
 

Studenti a učitelé GSOŠ z Klášterce poznávají Evropu

1.9.2015 12:30

Gymnázium a Střední odborná škola v Klášterci nad Ohří se koncem dubna zapojila do projektu Ministerstva školství, Výzvy č. 56 – aktivity z Operačního programu EU Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

Celý poutač

12.2.2012 16:24

 
 
CMS & HTML © Ing. Martin Žaloudek | Design Roman Novotný
© Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří